Hot News :

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเตรียมการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล แห่งที่ 6 บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา หมู่ 6 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ โดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล แห่งที่ 6 บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา หมู่ 6 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชน หมู่ 6 บ้านนิมิตรใหม่พัฒนา ร่วมกันคัดแยกขยะนำมาขายรวมกัน ณ ศาลากลางบ้านนิมิตรใหม่พัฒนา เป็นที่ทำการธนาคารขยะ ซึ่งในวันเปิดทำการจะได้แจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ตามยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนในตำบล ลดขยะ สร้างรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อม...

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ