ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City)

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ นำโดย นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตาม โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ ( Clean & Green City ) โดยมีผู้ประกอบการ จากพื้นที่ต้นแบบ ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง ธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้ง 5 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการธนาคาารขยะ ต่อไป

  คลิปวิดีโอ

  Facebook

ภาคีเครือข่าย

  Poll

ชาวตำบลคำน้ำแซบสนับสนุนท้องถิ่นให้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์น่าสนใจ